Sıkça Sorulan Sorular

Neler yapıyoruz?

Yetişkinler ve çocuklar için tam donanımlı atölyeler kuruyoruz. Öğrencilerin ve yetişkinlerin el becerilerini geliştirmek, üreten ve tasarlayan bireyler yetiştirmek amacıyla “ahşap, kağıt ve mekatronik” üzerine özel çalışmalar yürüten AR-GE ve Uygulama atölyesi kuran bir firmadır.

Kimler Atölye Kurabilir ?

Okullar, Etüt Merkezleri, Kreşler, Belediyeler, Üniversiteler, Sürekli Eğitim Merkezleri, Firmalar, Bilim Merkezleri, Müzeler, Bilim ve Sanat Merkezleri, Vakıflar, Dernekler v.s.

Atölyenin sürdürülebilirliğini nasıl sağlıyoruz?

Kullanılacak malzeme seçiminden, yarı yapılandırılmış modellere, eğitmen eğitimine kadar tam donanımlı bir atölye kurarak, atölyenin sürdürülebiliriğini sağlamak amacıyla müfredatını ve bilgi birikimimizi de paylaşıyoruz. Çünkü Gilika sizing için araştırdı, deneyimledi ve müfredata paralel bir program hazırladı.

Hedefimiz nedir?

Gilika’nın başlıca hedefi, “üreten ve tasarlayan bireyler” yetiştirmektir. Sürekli gelişen bir dünyada bizim sunacaklarımızın ötesinde farklılıklar yaratabilecek çocuklar yetiştirmeye çaba harcayan Gilika, eğitimler ve uygulama aşamasında, çocuklar için güvenliği test edilmiş makineler kullanmaktadır. Böylelikle çocukların daha okul öncesi yaşlarda bile kendi tasarımlarını üretmeleri mümkün olmaktadır.

Kullanılan makineler güvenli mi?

Tüm makinelerin, çocukların zarar görmeyeceği şekilde tasarlanmış yapısı sayesinde hiç bir yaralanma riski yoktur. Yetenekli gençler okul öncesi yıllarından itibaren kendi iş parçalarını üretebilirler.

Atölyede kullanılan malzemeler,hammaddeler sağlıklı mı?

Çevreyle uyumlu yaşam anlayışının giderek arttığı günümüzde, çevre dostu olmalarından dolayı ahşap ve kağıt malzemelerinin önemi de artmaktadır. Ahşap ve kağıt, hiçbir diğer malzemenin sahip olmadığı, yalnızca doğanın ona sunduğu estetik ve ambiyans özelliklerine sahip en sağlıklı ürünlerdir. ENGO (Çevre kuruluşları), WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ve Greenpeace’e göre gerek ahşap ve gerekse kağıt, tamamıyla yenilenebilir doğal bir kaynak olması nedeniyle özellikle çocuklarımızın güvenle kullanabileceği en iyi çevre dostu malzeme özelliklerini taşımaktadır. Gilika Tasarım Atölyesi’nde kullanılan temel bileşenler; kağıt ve ahşap, özellikle çocukların güvenli kullanımı amacıyla tasarlanmış makine teçhizatı, yardımcı el aletleri, temel donanım, temel sarf malzemeleri ile yapılandırılmış sarf malzemeleridir.

Gilika AR-GE çalışmaları nelerdir?

Ahşap, Kağıt ve Mekatronik Atölyesi’nde, gelişen teknolojileri kullanarak okul öncesi, ilköğretim ve lise seviyesinde çocukların ve yetişkinlerin yaratıcılık ve becerilerini geliştirmeye yönelik ahşap, kağıt ile 3D ve robot teknolojilerini birleştiren bütünleşik eğitim programları hazırlamaktayız. Bunu yaparken kağıt, ahşap ürünler ve robot teknolojisi konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri sürekli izleyerek güvenli bir ortamda üretilmesine yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda tasarlanan atölye çalışmaları için eğitmen ve öğrencilerin eğitim müfredatlarını geliştirmekteyiz.

Eğitimde yaparak öğrenmenin önemi nedir?

Elleriyle keşfeden, kendileri için önemli olan problemleri çözmeye çalışan, sorumluluk ve risk alan ve bu yolda yaratıcılıklarını ortaya koyan insanlar yetiştirmek, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinin öncelikleri arasında yer almaktadır. El becerilerine dayalı öğrenmeyi ve tamirciliği sınıflara daha fazla sokan ilerici eğitim programları ve bu hedefe yönelik geliştirilen programlar, çocukları, yaparak öğrenme ve kendi öğrenmelerinin yönetimini ele alma konularında motive etmekte ve bu yolla beyinsel ve motor gelişimlerine hız kazandırmaktadır.

Yapıyı anlamak için bileşenlerine ayırmak ve parçaları bir araya getirerek yeni bir yapı oluşturmak kağıt ve ahşap ürünlerinin ana temasıdır. Böylece kağıt katlama, kesme ve ahşap oyuncak sanatı ile uğraşan çocukların, analiz ve sentez yeteneği daha hızlı gelişmektedir. Çocuklar ayrıca çeşitli sembolik ortamlar yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade etme gereksinimi duyarlar. Zihinlerinde hayali resimler ve bunlara bağlı fikirler oluşturarak dış dünya ile bunları değişik yollarla paylaşmaya çalışırlar. Bunu yaparken kelimeler, mimikler, resimler ve dans kullanılabileceği gibi origami ve ahşap ürünler tasarlama da iyi bir yoldur. Bu paylaşım, çocukları, etrafında olup biteni görme ve olayların farkına varma konusunda ileri seviyelere ulaştırır.

Uygulamalı eğitim neden önemli?

Ünlü eğitimci Martinez , tasarımın eğitim alanında kullanılmasının önemini şöyle anlatmaktadır;

“Büyük sistemleri değiştirmenin tek yolu, her seferinde bir adım atmaktır. Ve ilk adım herhangi bir ilk adım olabilir. Sadece deneyin ve yapın. Tasarlamak öğrenmektir. Sınıfta ya da herhangi bir öğrenme ortamında yarattığınız bir atölyede, çocukların yaptıkları şey konusunda inisiyatifi ele almalarıdır. Ve onlara çok zengin, derin ve karmaşık malzeme seçenekleri sunmaktır. Eğitimciler tasarımı müfredata uydurmanın bir yolunu bulabilirler.

Öğrencilere bir gerçek dünya problemi vermek ve sonra sınıfa esneklik ve öğrenci inisiyatifi davet etmektir. Bu kadar basit! Zaten size yardım edebilecek koca bir dünya var dışarıda. Öğrenciler, her seferinde hangi adımda olduğunu bildirmek ya da bir hareket planı çıkarmak zorunda değil. Esas olan onlara denemeleri ve başarısızlığa uğramaları için geniş bir alan verilmesidir. Tekrarlayan süreç, öğrencilerin probleme ve çözümlerine sahip çıkmalarını sağlayan şeyin bir parçası olacaktır. Ayrıca sonunda keşfetmenin zevkini de sağlayacaktır.

Bu, standart eğitime bakmanın farklı bir yoludur. Aslında özetle: Öğrencilerin tutkularıyla birlikte bir şeyler yapmalarına izin verirsiniz ve sonunda bu süreçte öğrencilerin standart eğitimin gerektirdiği temel becerileri öğreniyor olduklarını fark edersiniz.

Söz konusu atölye çalışmalarından sağlanan kazanımlar; özgün eğitim programlarının geliştirilmesi, faaliyetlerin bilim ve sanat temelli olmaları, çocuk merkezli çalışmalar ile insana küçük yaştan itibaren yatırım yapılması, yaratıcılığın ön plana çıkarılması, takım çalışmasını öğretmesi, çocuğun çok yönlü gelişimini sağlaması, çeşitli yaş grupları için Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir bir program olması ve özellikle çocukların özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunması olarak özetlenebilir.

Gilika Atölye programı ile çocuk ve yetişkinlerin elde ettiği kazanımlar nelerdir?

Gilika programlarına katılım sağlayan çocuk ve yetişkinlerin elde ettiği yetkinlikler şöyle sıralanabilir:

Gerek kağıt katlama ve kesme gerekse ahşap tasarım sanatı; her yaşta çocukların, ailesi ve öğretmenleri ile vakit geçirerek eğitilmeye ihtiyacı olması gerçeğinden yola çıkarak davranış, sosyal, duygusal, psikomotor, dil ve matematik becerilerinin gelişiminin hızlandırılmasına yardımcı olmaktadır.

Kısacası; Elleriyle keşfeden, problemleri çözmeye çalışan, yaratıcılıklarını ortaya koyan insanlar yetiştirmek, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinin öncelikleri arasında yer almaktadır. El becerilerine dayalı öğrenmeyi ve tamirciliği sınıflara daha fazla sokan ilerici eğitim programları ve bu hedefe yönelik yetiştirilen çeşitli branşlardaki eğitimciler, öğrencilerini, yaparak öğrenme ve kendi öğrenmelerinin yönetimini ele alma konularında motive etmekte ve bu yolla beyinsel ve motor gelişimlerine hız kazandırmaktadır.

Bir çocukta matematik ve problem çözme becerisi, yaptıracağınız atölye çalışmalarıyla gelişecektir. El becerileri zekaya dönüşür.

Gilika Atölyelerinin çocuğa kazandırdığı davranışsal etkiler nelerdir?

Kağıt ve ahşap tasarım faaliyetleri tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeye örnek oluşturur. Ayrıca yapılan işin estetik yönü nedeniyle ilgiyi arttıran bu tür çalışmalar, çocuğun başarılı olmak için dikkatini yoğunlaştırmasını, modeli izleyerek verilen yönlendirmeleri dinlemesini gerektirir. Çocuk bir kağıt yada ahşap ürünü tasarlarken,örneğin bir parça ham materyalin nasıl kuş kurbağa ya da uçak olduğuna tanık olur ve kendisi de bunları deneyerek dönüşüm fikrini somut olarak yaşar. Ayrıca bu etkinlikler, çocuğun bir sonuca varmak için sabırlı olması gerektiğini anlamasını da sağlar. Çocuklar bu tür faaliyetleri yaparken diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlem ve işbirliği yapmayı, yardımlaşma duygularını geliştirir. Kağıt ve ahşap üretim çalışmaları sırasında iletişim sorunu olan hiperaktif çocukların bile birbirleriyle çok rahatlıkla yardımlaşmasına ve yakınlaşmasına olanak tanıdığı gözlenmiştir.

Gilika Atölyelerinin çocuğa kazandırdığı sosyal ve duygusal etkileri nelerdir?

Çocuklar kendi eserleri olan bir ürün ortaya çıkardıklarında duygusal olarak tatmin olma ve çevrelerindekiler tarafından kabul edilme gereksinimlerini karşılarlar. Çocuk bu tür etkinlikleri yaparken ilk figürlerde model seçme şansına sahip olmasa da kullanacağı malzemenin yapısı, rengi ve boyutuna kendisi karar verir. Origami eğitiminin ileriki aşamalarında çocuk kendi figürünü kendi hayal dünyasına göre yaratır. Sanatsal bir ürün ortaya koymak çocuklara düşünce ve duygularını bir eserle ifade etme şansı vererek onların kendilerine güven duymalarını geliştirir.

Gilika Atölyelerinin çocuğa kazandırdığı Psiko-Motor Gelişime Etkiler nelerdir?

Psiko-motor gelişim fiziksel büyüme ve gelişmeyle birlikte beyin omurilik gelişimi sonucunda organizmanın isteme bağlı olarak hareketlilik kazanmasıdır. Katlama yaparken sağ ve sol el birlikte çalışır. Bu durum, sağ ve sol el uyumunun gerçekleşmesi için çok önemlidir. Söz konusu atölye çalışmalarının iki elle yapılıyor olması, el ve kol fizyoterapisinde de kullanılmaktadır. Bazı fizyoterapistler hastalarının el ve kol kaslarının tekrar güçlenmesi için egzersiz olarak bu tür etkinlikler yaptırmaktadırlar. İnsana amaçsız olarak elini hareket etmeye zorlamak yerine yaptığı işten zevk alabileceği bir uğraş olarak bu tür atölye çalışmaları sunmak çok daha işlevseldir.

Gilika Atölyelerinin çocuğa kazandırdığı dil gelişimine etkileri nelerdir?

Kağıt ve ahşap tasarım etkinlikleri sırasında çocuk hem kendisini ifade etmek hem de karşısındakini anlamak zorundadır. Çocuk, kağıt ve ahşap modelleri üretmeyi öğrenirken; sözlü olarak ifade edilenleri anlamak, soru sormak ve yanıt vermek, zihinsel değerlendirme yapmak, komut vermek, sıralama yapmak gerektiğinde hayali durumları ifade edebilmek, duygu ve düşüncelerini anlatmak, tahminde bulunmak, bilgileri birbirine aktarmak yapılan işe yönelik kullanılan terimleri ve işlevlerini öğrenmek gibi etkinlikleri de geliştirir.

Türkiye TIMSS ve PISA Raporuna göre hangi sırada?

TIMSS 2015 sonuçlarına göre; Türkiye; Matematik 4. sınıf sıralamasında 483 puanla 49 ülke arasında 36. Sırada, 8. sınıf sıralamasında ise 458 puanla 39 ülke arasında 24. Sıradadır.

Fen Bilimleri 4. sınıf çalışmasında 47 ülke arasında Türkiye 38. Sırada, Fen Bilimleri 8. sınıf sıralamasında ise 39 ülke arasında 21.sıradadır.

Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Japonya ve Tayvan matematik ölçümlerinde ilk beşi yine domine ederken Doğu Asya ülkelerinin hem Fen Bilimleri hem de Matematikte büyük başarısı dikkat çekti.

“TIMSS” Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendrilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır.

PISA 2015 ; Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerinin ölçüldüğü sonuçlara göre Türkiye'nin 2003'ten beri yükselen puanları düşerek 12 yıl önceki sonuçların bile altına geriledi... En fazla düşüş Türkiye'nin en iyi olduğu okuma becerilerinde yaşandı. Türkiye, sıralamada 70 ülke içinde fende 51'inci, matematikte 48'inci, okumada 49'uncu sırada yer aldı.