Hakkımızda

Gilika

Gilika; gelişen teknolojiyi kullanarak okul öncesinden üniversite seviyesine tüm öğrencilerin,her yaştan yetişkinlerin zeka ve el becerilerini geliştirmek amacıyla güvenli bir şekilde çalışabilecekleri atölye ortamları tasarlayan Uygulama, AR-GE ve ÜR-GE Atölyesidir.

Başta  Ahşap, Kağıt ve Mekatronik atölyeleri olmak üzere; Teknoloji, Matematik, Tasarım Atölyeleri kuran ve bu alanda özel çalışmalar yürüten Gilika; Teknolojiyle D.I.Y. (Do It Yourself / Kendin Yap) kültürünü bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bunu yaparken tasarladığı atölyelerle Bireyin özgürce üretimini ve yaratıcılığını savunan ve MAKER Hareketi ile Bilim, Teknoloji, Mühendislik,Uygulama,Tasarım Matematik ve Sanat alanlarında öğrencilerin yetkinliklerini arttırmayı hedefleyen STEM-HD’yi bir araya getirme fırsatı sunmaktadır.

Bu atölyelerde 1982’den beri faaliyetlerine devam eden Avusturya menşei The Cool Tool Education firmasınin EN71 belgeli güvenli eğitim makineleri kullanılmaktadır.Gilika Aynı zamanda The Cool Tool Education firmasının ve Alman menşei Brick’R’knowledge firmasının tek yetkili Türkiye distribütörüdür. AR-GE ve Ür-Ge ekibiyle geçmişten bugüne kadar yapmış olduğu özgün tasarımlarla Gilika; 2023 Eğitim vizyonunu benimseyerek, çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerini desteklemek adına Türkiye’nin dört bir yanında Tasarım, Beceri ve Üretim atölyeleri kurmaya ilk günkü heyecan ve disiplinle devam etmektedir.

Gilika’nın kurucusu Mustafa Kavici, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümünde tamamlamıştır. Origami ve kirigamiye olan merakından dolayı yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümünde yapmıştır.Japon Hükümeti’nin verdiği burs ile Tokyo Üniversitesi Disiplinler Arası Çalışmalar Bölümünde Doktora eğitimine devam etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra, eğitim kurumları içerisinde  yaparak-yaşarayak öğrenme; kısacası kendin yap kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmak ve atölye ortamında güvenli makinelerle çalışabileceklerini göstermek amacı ile bu kültürü yaygınlaştımak için yol gösterici olmuştur. Bugün Gilika Ekibi olarak bünyemizde yer alan farklı disiplinlerden uzman kişiler ile tasarlayan ve üreten nesiller yetiştirmek için yeni imkanlar sunmayı amaçlıyoruz.

Neler Amaçlıyoruz ?

Bireylerin hayal gücü ve el becerilerini kullanarak kendini ifade etmesinin ve duygularını anlatmasının bir yolu olan kağıt ve ahşap malzemelerini, tasarım ve teknoloji ile birleştirerek eğitim sürecine dahil etmek, uygulamaya dayalı öğrenimi arttırmak ve atölyeler aracılığıyla tanıtmak, “Beceri- Tasarım ve Üretim Atölyeleri”ni yaygınlaştırmak Gilika’nın öncelikli hedefidir.Ormanda büyüyen bir ağacın kesildikten sonra bittiği düşünülen serüveni aslında kağıt ve ahşap tasarım sanatı ile yeniden başlar. Bu yeni serüvene, çocukların yaratıcılık, hayal gücü, el becerileri ve teknoloji dahil edilerek küçük yaşlardan itibaren kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amaçlanmıştır. Böylece, yaratıcılığı yüksek, kendini ve toplumu geliştiren, üreten bireyler yetiştirerek gelişen ülkeler kategorisine yükselme yolunda adımlar atılması amaçlanmaktadır.

STEM-HD Nedir ?

Bildiğiniz üzere STEM, İngilizce “Science (Bilim)”, “Technology (Teknoloji)”, “Engineering (Mühendislik)” ve “Mathematics (Matematik)” disiplinlerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olarak eğitim sisteminde yerini almış durumdadır. Bazen bu kısaltmayı STEAM şeklinde de görebiliyoruz. Bu noktada eklenen A, “Art (Sanat)”ı temsil etmektedir.

STEM eğitiminde çoğunlukla kullanılan proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme gibi yaklaşımlar ile Gilika olarak bizlerin hedeflediği STEM –HD eğitimimiz örtüşmektedir.Bizler STEM kısaltmasına –HD, “Hands-on (Uygulama)” ve “Design (Tasarım)” süreçlerini ekleyerek öğrencilerin atölye ortamında tasarım sürecinin ardından gerçek dünya problemlerine bulduğu çözümlerini üretim sürecinin ardından uygulayabilmelerine imkan tanıyoruz. Gilika olarak HD olmadan STEM olmaz diyoruz. Uygulama, tasarım ve üretime inanıyoruz.

Neden Uygulamalı Eğitim ?

Eğitim; bir ülkenin en önemli gücüdür.

Başarılı ailelerin, şirketlerin, toplumların ve ülkelerin evrensel noktası yaratıcı insandır. Bu noktada, yaratıcı insanları doğuracak ve yaşatacak habitatı yaratmak ülkeler için önem kazanmaktadır. Dünyadaki en kısıtlı kaynaklardan biri de; yaratıcı, yetenekli ve fark yaratan insan kaynağıdır ve bu kaynağı bulunduran şirket, ülke ya da toplumun da başarıya sahip olacağı ise açıkca görülmektedir.

Yetenekli ve fark yaratan insanı yetiştirmek için; Yaratıcı, yetenekli ve fark yaratan insan gücüne ihtiyaç duyulan bu noktada devreye Uygulamalı Eğitim ve çocuklarımıza yeteneklerini sergileyecekleri atölye çalışmalarının önemi girmektedir. Ekonomilerin rekabet seviyesini yükselten en önemli unsur inovasyondur. Günümüz inovasyonları STEM disiplinlerinin kesiştiği noktada gerçekleşmekte ve inovasyon için ise; sağlam bir matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik temeli (bilgi ve beceri) gerekmektedir. Gilika ekibi olarak bizler de atölye çalışmalarımızda STEM anlayışını benimsemekteyiz. Bu bağlamda, bireyler için bir tasarım ve üretim süreci planlıyoruz. Sonrasında bireylerin kendi tasarımlarını akıllandırabilmeleri için gerekli teknolojik materyal ve donanım desteğini sağlıyoruz. Burada amaç, tasarımların çağımızın gerektirdiği eğitsel kazanımları, en etkili şekilde sunmasıdır. Bu süreç sayesinde bireylerin edindikleri bilgileri gerçek hayata uyarlama becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

STEM-HD 'nin Atölye Kazanımları

Gelişen çağın getirdiği en büyük gereklilik şüphesiz ki çağa ayak uydurabilecek ve hatta geleceği yönlendirebilecek öğrencilerdir. Biz eğitimcilere düşen görev ise bu öğrencileri yetiştirebilmektir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda; Apple, Hewlett Packard, Lego, Cisco, Intel, Crayola, The Walt Disney Company gibi uluslararası firmaların stratejik destek verdiği P21 (Partnershipfor 21 Century Skills / 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı) organizasyonu 21.yüzyıl becerilerini 3 ana başlıkta toplamıştır.

Öğrenme ve Yenilenme Becerileri

  • Yaratıcılık ve Yenilenme
  • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
  • İletişim ve İşbirliği

Bilgi,Medya ve Teknoloji Becerileri

  • Bilgi Okur Yazarlığı
  • Medya Okur Yazarlığı
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okur Yazarlığı

Yaşam ve Meslek Becerileri

  • Esneklik ve Uyum
  • Girişimcilik ve Öz-Yönelim
  • Sosyal ve Kültürel Arası Beceriler
  • Üretkenlik,Liderlik ve Sorumluluk

STEM–HD eğitimimizde eleştirel düşünecek, mevcut ve muhtemel problemlere çözümler üretebilecek, hızla gelişen teknoloji ve inovasyonlara ayak uydurabilecek, bunları yaparken özgüveni ve özmotivasyonu yüksek bilim okur yazarı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.