Mekatronik Atölyesi

Robotik uygulamalar bilimin küçük yaşlardan itibaren eğitimde kullanılabilmesini sağlayan özgün ve yüksek teknolojiye sahip eğitim araçları geliştirmektedir.Robotik Okuryazarlık derslerimizle; algoritma geliştirmeyi ve kendi fikirlerini prototip üretimine dönüştürmeyi öğretmeyi hedeflemekteyiz.

Modüler robotik bileşenler sayesinde ahşap modellerimizi akıllı hale getirmek Gilika’da çok pratik!

 • Akıllı kutu
 • Akıllı diş fırçalık
 • Akıllı kapı tokmağı v.s.

Akıllı Kutu

Amaç
 • Tornadan – Zımparaya, CNC'den 3D Yazıcıya. Her yaştaki bireyin üstün yeteneğinin gelişiminin desteklendiği, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik yeteneklerin değerlendirildiği bir Türkiye için Ar-Ge, uygulama ve tasarım atölye hizmetleri ile Gilika, uzman deneyimini, çocuklarımızın keşfedilmesi amacıyla değerlendirmeyi vizyon edinmiştir.
 • Mekatronik atölyesi ile öğrenciler, temelde düşünmeye, araştırmaya ve öğrenmeye teşvik edilerek yaratıcılık, bilimsel düşünme ve bilime karşı tutum ve davranışlarını geliştirmeye fırsat bulmaktadır.
 • Temel Robotik okur yazarlık eğitimi alarak, çocukların kendi tasarladıkları ahşap modellerini akıllı modellere çevirmelerini, ürün prototipleri geliştirmelerini hedefler.
 • Kendi ahşap modellerini akıllandırabilmek için uygun robotik bileşenleri seçebilir, kullanabilir ve akıllı modellerinin algoritmalarını kendileri geliştirip robotlarını programlayabilirler.
Kazanımlar
 • Soyutlama becerisi.
 • Durum çözümleme becerisi.
 • Algoritmik düşünce.
 • Problem çözme ve yaratıcılık.
 • Kendi ürünlerini oluşturma
 • Geleceğin robotlarını tasarlama
 • Teknolojiyi verimli bir şekilde kullanma
 • Tasarım becerilerinin gelişmesi
 • Matematiksel düşünme becerilerinin gelişmesi
 • El göz koordinasyonunu geliştirme
 • Çalışma hızı, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon
 • Görsel hareket koordinasyonu
 • Temel elektronik ve programlama yeteneği