Hakkımızda

Gilika

Gilika; gelişen teknolojiyi kullanarak okul öncesinden üniversite seviyesine tüm öğrencilerin, her yaştan yetişkinlerin zeka ve el becerilerini geliştirmek amacıyla güvenli bir şekilde çalışabilecekleri ahşap, kağıt ve mekatronik atölyeleri sunan ve bu alanda özel çalışmalar yürüten Uygulama ve AR-GE Atölyesidir.

Bu atölyeler, Teknolojiyle D.I.Y. (Do It Yourself / Kendin Yap) kültürünü bir araya getiren, dünyada her geçen gün daha çok yayılan “Bireyin özgürce üretimini ve yaratıcılığını savunan ve vurgulayan” MAKER Hareketi ile “Bilim,Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat” alanlarında öğrencilerin yetkinliklerini artırmayı hedefleyen STEM’i bir araya getirme fırsatı sunmaktadır.

1982’den beri faaliyetlerine devam eden Avusturya menşei The Cool Tool Education firmasının Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olan Gilika, bugüne kadar çeşitli kurumlarda birçok üretim atölyesini başarıyla tasarlamış, üretmiş ve kurmuştur.

Gilika’nın kurucusu Mustafa Kavici, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümünde tamamlamıştır. Origami ve kirigamiye olan merakından dolayı yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümünde yapmıştır.Japon Hükümeti’nin verdiği burs ile Tokyo Üniversitesi Disiplinler Arası Çalışmalar Bölümünde Doktora eğitimine devam etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra, eğitim kurumları içerisinde yaparak-yaşarayak öğrenme; kısacası kendin yap kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmak ve atölye ortamında güvenli makinelerle çalışabileceklerini göstermek amacı ile bu kültürü yaygınlaştımak için yol gösterici olmuştur. Ekibimiz içerisinde yer alan farklı disiplinlerden uzman kişiler ile tasarlayan ve üreten nesiller yetiştirmek için yeni imkanlar sunmayı amaçlıyoruz.

Neden STEM ? Neden Uygulamalı Eğitim ?

TIMSS 2015 sonuçlarına göre Türkiye Matematik 4. sınıf sıralamasında 49 ülke arasında 36. sırada. 8. sınıf sıralamasında ise 39 ülke arasında 24. sıradadır. Fen Bilimleri dersinde 4. Sınıflar 47 ülke arasında Türkiye 38. Sırada, 8. sınıf sıralamasında ise 39 ülke arasında 21. sıradadır. “TIMSS” Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır.

Eğitim; bir ülkenin en önemli silahıdır. Başarılı ailelerin, şirketlerin, toplumların ve ülkelerin tek ortak ve evrensel noktası “yaratıcı insan”dır. Yaratıcı insanları doğuracak ve yaşatacak habitatı yaratmamız gerekiyor, çünkü; dünyadaki en kıt kaynakların başında yaratıcı yetenekli insan kaynağı geliyor. Bu kaynak hangi şirkette, hangi ülkede, hangi toplumda daha fazla ise başarının da oralarda olacağı açık. Bu aşamada devreye “Uygulamalı eğitimin” önemi giriyor. Atölye çalışmaları önem kazanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Yetenekli insan” sayısı kısıtlıdır. Yetenekli insan tarifi belli bir eğitim almış, üniversite mezunu, meslek sahibi bir insanı tarif etmiyor. ‘’Yetenek”li “fark yaratan” insanı tarif ediyor.Bu nasıl mümkün? Çocuklarımıza yeteneklerini sergileyecekleri atölye çalışmalarına imkan sağlamakla mümkündür.

Ekonomilerin rekabet seviyesini yükselten en önemli unsur «inovasyon» dur. Günümüz inovasyonları STEM disiplinlerinin kesiştiği noktada gerçekleşiyor. İnovasyon için de sağlam bir matematik, fen ve mühendislik temeli(bilgi ve beceri) gerekmektedir.

STEM'in Öğrenciye Faydaları

  • Özgüven
  • Motivasyon
  • Problem Çözebilme
  • Teknoloji okur yazarlığı
  • Teori ve pratiği bağlayabilme
  • İcat yapabilme
  • İnovasyon yapabilme